Euro

50 eurocenti -Belgia- 1999
5 eurocenti -Olanda- 2001
1 Eurocent -Germania- 2002
2 Eurocents -Austria- 2002
5 Eurocenti -Italia- 2002
5 Eurocenti -Irlanda 2002
10 eurocenti -Italia- 2002
20 eurocenti -Italia- 2002
50 eurocenti -Italia- 2002
2 euro -Germania- 2002
1 eurocent -Portugalia- 2004
2 euro -Germania- 2004
2 Eurocenti -Grecia- 2006
1 eurocent -Portugalia- 2008
2 Eurocenti -Germania- 2008
1 eurocent -Franta- 2009
2 Eurocenti -Grecia- 2010
2 Eurocenti -Germania- 2010
5 Eurocenti -Italia- 2013
2 Eurocenti -Belgia- 2016
5 Eurocenti -Italia- 2016
În curând!
În curând!
În curând!
În curând!
În curând!
În curând!
În curând!
În curând!
În curând!